Vážení studenti,
platby školného za další semestr, prosíme, uhraďte do konce ledna 2022 pod Vaším přiděleným variabilním symbolem. Děkujeme.
Tým jednatelů IVPP s.r.o.