Nabízíme Vám akreditované kurzy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Akreditaci najdete ZDE.
Cena kurzů je závislá na počtu účastníků a místu konání. Bude sdělena na základě Vaší poptávky na níže uvedených kontaktech.
Akreditované kurzy MPSV Vám nabízíme také ve spolupráci se společností
SOMEPO s.r.o.

NÁZEV KURZU ROZSAH HODIN PŘEDNÁŠEJÍCÍ INFO A PŘIHLÁŠKA
Porucha chování u dětí a možné psychiatrické diagnózy u dětí a adolescentů 12 hodin PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
ZDE
Šikana na ZŠ a SŠ – diagnostika, intervence, prevence 12 hodin PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
ZDE
Únava a příznaky syndromu vyhoření u pedagogů a výchovných pracovníků 12 hodin PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
ZDE
Pedagogicko-socializační proces = výchova k lidství 20 hodin PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
ZDE
Sebepoškozování jako specifická forma neverbální komunikace 50 hodin PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
ZDE
Psychosociální situace v praktickém užití v pedagogickém a komplexně výchovném prostředí 60 hodin PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
ZDE

K získání informací o ceně kurzu a možnostech přihlášení nás, prosíme, kontaktujte.

KONTAKTY NA PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
tel. +420 607 567 150
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
tel. +420 603 540 525