Nabízíme Vám akreditované kurzy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT):

  • Porucha chování u dětí a možné psychiatrické diagnózy u dětí a adolescentů (rozsah 12 hodin)
  • Šikana na ZŠ a SŠ – diagnostika, intervence, prevence (rozsah 12 hodin)
  • Únava a příznaky syndromu vyhoření u pedagogů a výchovných pracovníků (rozsah 12 hodin)
  • Pedagogicko-socializační proces = výchova k lidství (rozsah 20 hodin)
  • Sebepoškozování jako specifická forma neverbální komunikace (rozsah 50 hodin)
  • Psychosociální situace v praktickém užití v pedagogickém a komplexně výchovném prostředí (rozsah 60 hodin)
Přednášející:
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
tel. +420 607 567 150
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
tel. +420 603 540 525

Akreditace IVPP s.r.o. ZDE. Cena kurzů je závislá na počtu účastníků a místu konání. Bude sdělena na základě Vaší poptávky na výše uvedených kontaktech.

Popis akreditovaných kurzů MŠMT:

Porucha chování u dětí a možné psychiatrické diagnózy u dětí a adolescentů (akreditace ZDE)
Rozsah: 12 hodin (2 x 6 hodin)
Program je koncipován s cílem objasnění problematiky poruchy chování u dětí a možných psychiatrických poruch u dětí a adolescentů ve smyslu specifické poruchy chování s počátkem v dětském věku.

Šikana na ZŠ a SŠ – diagnostika, intervence, prevence (akreditace ZDE)
Rozsah: 12 hodin (2 x 6 hodin)
Vzdělávací akce reaguje na složitou situaci na školách primárního i sekundárního vzdělávání v kontextu sociálně patologického jevu šikany. Šikana prezentuje jednu z velmi obtížných situací, které svojí vážností ohrožení všech aktérů tohoto složitého, velmi nebezpečného dění,  zaujímá přední místo v náročnosti odhalení, intervence a prevence primární, sekundární i terciární na všech úrovních vzdělávacího procesu.

Únava a příznaky syndromu vyhoření u pedagogů a výchovných pracovníků (akreditace ZDE)
Rozsah: 12 hodin (2 x 6 hodin)
Program je koncipován s cílem objasnění problematiky pocitu únavy a syndromu vyhoření v širších kontextech u pedagogů a výchovných pracovníků na všech úrovních vzdělávacího procesu ve smyslu naplnění podstaty této odborné činnosti. Školní prostředí a komplex  pedagogicko- výchovného prostředí je místem  náročným pro všechny aktéry a zejména pedagogové v přední linii tohoto nároku, jsou nárokováni situacemi, mající charakter krize a jejího následného řešení.

Pedagogicko-socializační proces = výchova k lidství (akreditace ZDE)
Rozsah: 20 hodin (2 x 8 hodin + 1 x 4 hodiny)
Program je koncipován cíleně se zaměřením na komplexní teoreticko- praktický přístup v práci s vychovávanými, posílení dovedností a procesu vlastní profesní sebereflexe. Pozornost je věnována zejména změnám struktury hodnotového systému rodiny, dále sociální problémovosti a otázkám postmoderní existence člověka.

Sebepoškozování jako specifická forma neverbální komunikace (akreditace ZDE)
Rozsah: 50 hodin (4 x 8 hodin + 3 x 6 hodin)
Výukový program je koncipován s cílem objasnění problematiky sebepoškozování v různých podobách u dětí, adolescentů a dospělých  jako specifické formy neverbální komunikace.

Psychosociální situace v praktickém užití v pedagogickém a komplexně výchovném prostředí (akreditace ZDE)
Rozsah: 60 hodin (2 x 10 hodin + 7 x 3 hodiny konzultace)
Program je  cíleně zaměřen na osvojení a prohloubení dovedností  teoretických i praktických v maximálně možné provázanosti v oblasti pedagogiky a vzdělávání dětí a dospělých. Hlavním cílem je rozšíření repertoáru adaptivního chování pracovníků – pedagogů, vychovatelů a zvýšení jejich odborné dovednosti, rozšířené nejen na žáky, studenty o objekty výchovné péče, ale také na jejich rodinné příslušníky.

Akreditované kurzy MPSV Vám nabízíme ve spolupráci se společností SOMEPO s.r.o. ZDE.