Psychosociální výcvik pro pomáhající profese a osobní rozvoj

Přijetí do výcviku

Podmínky pro přijetí uchazečů:

 1. Věk při nástupu do výcviku nejméně 25 let
 2. Alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a optimálně práce v pomáhající profesi.
 3. Nepřítomnost zdravotních potíží a osobnostních rysů, které by znemožňovaly zdárně absolvovat podmínky psychosociálního výcviku.
 4. Neformální životopis vč. motivace k přihlášení do výcviku, CV

K přihlášení je třeba poslat:

 1. přihlášku (ke stažení ZDE)
 2. neformální životopis v rozsahu 2-3 stran. Neformální životopis je výhradním majetkem uchazečů a s jejich souhlasem do nich mohou nahlížet výcvikoví lektoři.

Termín přihlášení do 31.8.2021.

Termín vstupního pohovoru  bude individuálně upřesněn  vč. místa a času konání.

Po absolvování vstupního pohovoru budou uchazeči písemně informováni o přijetí/nepřijetí do výcviku prostřednictvím mailové adresy.

Zahájení výcviku – říjen 2021, ukončení – červen 2023.

Termíny psychosociálního výcviku
1) 15. – 17. 10. 2021

2) 3. – 5. 12. 2021
3) 4. – 6. 2. 2022
4) 1. – 3. 4. 2022
5) 10. – 12. 6. 2022
6) 23. – 25. 9. 2022
7) 4. – 6. 11. 2022
8) 13. – 15. 1. 2023
9) 17. – 19. 3. 2023
10) 19. – 21. 5. 2023 (ukončení, 250 hodin)

Obsah výcviku, akreditovaného MPSV a MŠMT

Psychosociální výcvik obsahuje tři součásti: sebezkušenostní část, teorii a supervizi. K dosažení výstupního certifikátu (osvědčení) je nutné absolvovat všechny součásti.

Skupinovou zkušenost

Komunitní a skupinové zkušenosti ve formě intenzivních setkání, během jednoho roku proběhne obvykle 125 hodin výcviku rozložených do 5 několikadenních bloků.

Začátek pátek ve 12 hodin, sobota celý den a ukončení v neděli ve 14 hodin.

Celkový počet hodin na jeden blok setkání: pátek (7 hod), sobota (12 hod) a neděle (6 hod) = 25 hodin.

A. Sebezkušenostní část má za úkol:

  1. sebepoznání, náhled a vhled do struktury osobního i rodinného vývoje, jeho potencí i patologie
  2. zrání a osobní růst
  3. posílení vlastního „já“
  4. hledání kapacit ke zvýšení sociální inteligence
  5. zlepšení komunikačních dovedností
  6. posilování odolnosti v sociální zátěži
  7. konfrontace s vlastními symptomy a poruchami
  8. náhled do psychosomatických souvislostí

Skupinová zkušenost probíhá v malých skupinkách. Setkání jsou intimní a pro ostatní členy komunity uzavřená. Obsahují především postupné setkávání se sebou samým a s druhými lidmi.

B. Vzdělávání a supervizní práci v rámci skupiny

Teoretická část obsahuje speciální část – vzdělávání v psychosociálním přístupu, dále supervizní techniky – individuální nebo skupinová forma, Balintonská skupina.

Výcvik je zaměřen na dynamiku komunity a skupinových dějů jak aktuální povahy, tak souvislostí s dětstvím, dospíváním či významnými událostmi života. Pracuje se s jevy, které se nazývají nevědomí, obrany, přenos a protipřenos. Součástí dějů jsou psychosomatické jevy, sny, krize, psychotraumata, ale také významné události pozitivní a nadějné.

Komunitní zkušenost

Výcvik probíhá ve společenství zpravidla dvou výcvikových skupin. Obě skupiny se setkávají během společných činností v průběhu zejména přednášek a teoretické části výcviku. Organizovanou částí oddělených skupinových setkání jsou ranní komunitní sezení a večerní kluby. Ve skupině probíhají některé aktivity, které patří jak do oblasti zkušenosti, tak vzdělávání. Smyslem je pěstování a reflexe života v komplexu existence člověka, cílící do nároku v pomáhajících profesích.

Zakončení  výcviku a vystavení certifikátu

Cena výcviku: 250h koncipování do 10-ti setkání během 2 let, platba za 1 rok 18 600,-, celkem 37 200,-Kč, platbu je možné rozdělit do splátek.

Lektorský tým:

PhDr. Helena Kalábová, Ph.D, Mgr. Květa Sluková, Ph.D,

PhDr. Petr Vácha, MBA.,  Mgr. Lukáš  Králíček

Možnost ubytování

Jižní 267, 471 27 Stráž pod Ralskem
tel. +420 487 878 551, e-mail: sekretariat@avs.justice.cz
Cena ubytování je cca 75,- Kč / osoba / noc.

K úspěšné rezervaci je třeba nejpozději 3 dny před ubytováním vyplnit, naskenovat a zaslat na výše uvedený e-mail vyplněnou ŽÁDOST O UBYTOVÁNÍ.