Motivační rozhovory v komplexu užití v sociální práci

ROZSAH: 12 hodin (2 x 6 hodin)
CENA: připravujeme
AKREDITACE: A2021/1089-SP/PC/VP 
DATUM ZAHÁJENÍ: připravujeme

Seminář je zaměřen na rozšíření možnosti specifické komunikace – verbální i neverbální v rámci aplikace metody motivačního rozhovoru. Tato metoda klade důraz na spolupráci klienta a poskytovatele, pomáhá nalézat důvody ke změně a způsoby, jak jí dosáhnout uvnitř klienta, a to vše tak, aby byla respektována autonomie klienta a  jeho zodpovědnost za vlastní život. Tento přístup funguje výborně u jednotlivců, kteří mají nízkou motivaci nebo jsou nepřipraveni na změnu. Motivační rozhovor jim může pomoci projít emocionálními fázemi, vedoucími k nalezení jejich motivace a následně změny nepříznivého současného stavu.

K absolvování kurzu se můžete přihlásit ZDE.