Specifika vězeňského prostředí, negativní jevy ve vězení

ROZSAH: 8 hodin
CENA: dle místa konání
AKREDITACE: A2022/0352-SP/PC/VP
DATUM ZAHÁJENÍ: 4.10.2022 Klatovy (1.950,- Kč), 8.11.2022 Praha, Edupol (2.400,- Kč)

Specifika vězeňského prostředí a práce s vězněnými osobami kladou nároky nejen na vězeňský personál, ale i na vstupující osoby, které v průběhu věznění nebo po propuštění pracují nebo budou s nimi pracovat. Seminář poskytne frekventantům informace, které budou moc uplatnit v přímé praxi. Poskytne jim informace a umožní jim ucelenější vhled do penitenciární problematiky. Ozřejmí účastníkům zákonné možnosti naplňování potřeb vězněných osob, dále informace týkající se tzv. druhého života vězňů, dopady dlouhodobého věznění na psychiku a osobnost vězně, včetně příkladů negativních dopadů prizonizace, kdy se vězení stává bezpečnějším a srozumitelnějším prostředím pro tyto jedince než život v běžné majoritní společnosti.

K absolvování kurzu se můžete přihlásit ZDE.