Odborní garanti:

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
přední česká filosofka a fenomenoložka
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
forenzní psycholožka, soudní znalkyně

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
soudní znalec

PhDr. Soňa Dvorská Šrobárová, Ph.D.
Katolícka univerzita v Ružomberku

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
soudní znalkyně, Univerzita Karlova v Praze