Poruchy osobnosti, psychiatrické diagnózy dětí a dospělých – možnost rozpoznání a komunikace, úvod do problematiky

ROZSAH: 12 hodin (2 x 6 hodin)
CENA: připravujeme
AKREDITACE: A2021/1090-SP/PC/VP
DATUM ZAHÁJENÍ: připravujeme

Pracovníci v celé šíři pomáhající profese v sociálních službách se velmi často setkávají s klienty vykazujícími známky specifické zaměřenosti své osobnosti (hraniční porucha osobnosti, porucha chování) a  také dosti značnou část klientely tvoří lidé se známkou určité psychiatrické poruchy. Volba správné strategie kontaktu poskytovatele pomoci klientovi je podmínkou dobré následné spolupráce a komplexu dobrého výsledku intervence. Upozorněno bude na možná rizika dekompenzace jak u klienta, tak i u poskytovatele – vč. možnosti ohrožení fyzického i duševního zdraví.

K absolvování kurzu se můžete přihlásit ZDE.