SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

IVPP, s.r.o., IČ: 06712819 se sídlem Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec I – Staré Město

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Společnost zpracovává osobní údaje zejména za účelem vedení evidence uchazečů o studium, vedení evidence studentů, vedení evidence vydaných certifikátů a osvědčení, vedení účetní evidence a vedení pracovněprávní a zaměstnavatelské agendy na základě souhlasu nebo zákonné povinnosti.

OPRÁVNĚNÍ SUBJEKTU:

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) má právo

  • vzít svůj souhlas zpět;
  • požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává a žádat si kopii těchto údajů;
  • vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování;
  • požadovat po správci výmaz osobních údajů;
  • na přenositelnost údajů;
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.