Rodina v nároku separačně-vývojových změn a možnosti účinné prevence

ROZSAH: 8 hodin
CENA: připravujeme
AKREDITACE: A2021/1091-SP/PC
DATUM ZAHÁJENÍ: připravujeme

Seminář je zaměřen na práci s rodinou v situaci řešení problémových situací vedoucích k možné krizi rodiny. Separační nároky, které se vzájemně ovlivňují a přímo na sebe navazují, v situaci nedokončených psychologicko-sociálních interakcí, vedou k dysbalanci a ke vzniku komplikací, založených v nedostatečné kompetenci rodičů a prarodičů transgeneračně. Cílem je poskytnout účastníkům maximálně možný vhled do výše uvedené problematiky s následnou jejich možností účinně intervenovat v rodinném systému, který se z různých důvodů nachází ve stádiu rozkolísání anebo již probíhající hluboké krize, mající mnohdy viktimologické pozadí.

K absolvování kurzu se můžete přihlásit ZDE.