Problematika závislosti jako poškozující fenomén v životě člověka a možnosti sociální práce

ROZSAH: 12 hodin (2 x 6 hodin)
CENA: připravujeme
AKREDITACE: A2020/0214-SP/PC/PP/VP
DATUM ZAHÁJENÍ: připravujeme

Seminář je orientován do oblasti úvodu do problematiky závislostí v komplexu existence člověka, s respektem k jeho osobnímu příběhu a bio-psycho-sociální jedinečnosti při rozvoji závislosti. Objasňuje základní problémy spojené s rozvojem syndromu závislosti, vč. základního členění a terminologické specifikace. Výklad a příklady z praxe se orientuje na objasnění návykových látek a jejich způsobu užívání, na specifické reakce těla a mysli – projevy, rizika a důsledky. Různé přístupy diagnostické, terapeutické a následné socializačně – aktivizační jsou prezentovány v kontextech následné péče multidisciplinárního typu a právě sociální pracovník je významným článkem tohoto procesu.

K absolvování kurzu se můžete přihlásit ZDE.