Sebepoškozování u dětí a mládeže jako specifická neverbální komunikace

ROZSAH: 6 hodin
CENA: na zakázku
AKREDITACE: A2019/0339-SP/PC/PP/VP
DATUM ZAHÁJENÍ: připravujeme

Výukový program je orientován do problematiky sebepoškozování jako určité možnosti neverbálního sdělování – komunikace  s okolním světem. Dítě, zrozeno do rodiny, volá o péči a pozornost, což je v jistém slova smyslu určitá forma skrytého problému, který se manifestuje právě tímto činem, mající sebepoškozující charakter.

K absolvování kurzu se můžete přihlásit ZDE.