Sociálně patologické jevy na pozadí současné rodiny

ROZSAH: 12 hodin (2 x 6 hodin)
CENA: připravujeme
AKREDITACE: A2018/0724-SP/PC/VP
DATUM ZAHÁJENÍ: připravujeme

Seminář reaguje na  současnou situaci krize v prostředí rodiny a zaměřuje se na sociálně patologické jevy tohoto prostředí. Centrem pozornosti celého  vzdělávacího programu je problematika  domácího násilí vč. syndromu CAN, které je velmi složitým a zároveň obtížným jevem, ohrožující svojí naléhavostí a nebezpečností všechny členy v rodině, bez rozlišení věku. Tím, že se tato sociální patologie odehrává v prostředí rodiny, bývá velmi dlouho skryta pro okolí laické, ale i odborné. Tím, že je seminář orientován do oblasti vymezení základních pojmů, ale i jasných diagnostických daností, otevírá možnost vhodné intervence v případě již probíhajícího jevu. Míří také do prevence v situaci, kdy tento příznak není plně rozvinut.

K absolvování kurzu se můžete přihlásit ZDE.