Fenomén únavy v širších souvislostech pomáhajících profesí

ROZSAH: 6 hodin
CENA: připravujeme
AKREDITACE: A2018/0709-SP/PC/VP
DATUM ZAHÁJENÍ: 19.9.2022 Liberec (obsazeno), 30.9.2022 Most (obsazeno)

Seminář reaguje na  situaci současné doby, kdy fenomén únavy je provázející  příznak v každodennost žití člověka. Únava a příznaky s tímto spojené prezentují jednu z velmi obtížných situací, které svojí  vážností a naléhavostí člověka ohrožují, ale zároveň  nabízejí určitou možnost a otevřenost k nutným změnám v životě daného jedince.

K absolvování kurzu se můžete přihlásit ZDE.