Fenomén únavy v širších souvislostech pomáhajících profesí

ROZSAH 6 hodin
CENA dle dohody
AKREDITACE A2018/0709-SP/PC/VP
DATUM ZAHÁJENÍ na zakázku
ODKAZ AKRIS akris.mpsv.cz
PŘIHLÁŠKA K ABSOLVOVÁNÍ KURZU přihláška