Poradenství a intervenční možnosti v práci s rodinou sociálního pracovníka

ROZSAH: 120 hodin
CENA: 21.000,- Kč (možnost splátek) do 20.1.2023
AKREDITACE: A2022/0592-SP/PC/VP 
DATUM ZAHÁJENÍ: 10.2.2023

Program je zaměřen na posílení kompetencí při práci s rodinou v možných krizových situacích pro sociální pracovníky, vychovatele a další pomáhající profese. Vysvětlením základních sounáležitostí – rodina jako základní systém, emoční pole rodiny a možné dysbalanční modely je otevřena možnost k objasnění vztahovostí emočně blízkých aktérů tohoto systému – rodičů, dětí, prarodičů, sourozenců apod. Separační nároky, které se vzájemně ovlivňují a přímo na sebe navazují, v situaci nedokončených psychologicko-sociálních interakcí vedou k porušení rovnováhy a ke vzniku komplikací, založených v nedostatečné kompetenci rodičů a prarodičů transgeneračně.

Cílem intervence je tyto situace objasnit, účelně řešit a optimálně jim předcházet. Pozice interventa při práci s rodinou a následné definování specifik komunikace s jednotlivými aktéry  schématu rodiny je prezentována v teoretické i praktické rovině. Cílem je poskytnout frekventantům  maximálně možný vhled do výše uvedené problematiky s následnou možností účinně intervenovat v rodinném systému, který se z různých důvodů nachází ve stádiu rozkolísání nebo již probíhající krize, mající mnohdy sociálně-patologické pozadí.

Termíny konání:
1) 10. – 11.2.2023
2) 14. – 15.4.2023
3) 9. – 10.6.2023
4) 6. – 7.10.2023
5) 1. – 2.12.2023

Místo konání
Akademie VS ČR

Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem

Možnosti ubytování
Jižní 267, 471 27 Stráž pod Ralskem

tel. +420 487 878 551, e-mail: sekretariat@avs.justice.cz
Cena ubytování je cca 75,- Kč / osoba / noc.

K úspěšné rezervaci je třeba nejpozději 3 dny před ubytováním vyplnit, naskenovat a zaslat na výše uvedený e-mail vyplněnou ŽÁDOST O UBYTOVÁNÍ.

K absolvování kurzu se můžete přihlásit ZDE.