Termín přihlášení do 30.6.2023.

Termín vstupního pohovoru  bude individuálně upřesněn  vč. místa a času konání.

Po absolvování vstupního pohovoru budou uchazeči písemně informováni o přijetí/nepřijetí do výcviku prostřednictvím mailové adresy.

Zahájení výcviku – říjen 2023, ukončení – červen 2025.

Celková hodinová dotace psychosociálního výcviku činí 550 hodin (rozděleno do 3 částí).

TERMÍNY PSYCHOSOCIÁLNÍHO VÝCVIKU (základní část):
1) 20. – 22. 10. 2023
2) 24. – 26. 11. 2023
3) 19. – 21. 1. 2024
4) 22. – 24. 3. 2024
5) 24. – 26. 5. 2024
6) 20. – 22. 9. 2024
7) 22. – 24. 11. 2024
8) 24. – 26. 1. 2025
9) 21. – 23. 3. 2025
10) 13. – 15. 6. 2025 (ukončení, 250 hodin)

Zakončení  výcviku v délce 250 hodin – vystavení certifikátu.
Cena výcviku: 250h koncipováno do 10 setkání během 2 let, platba za 1 rok 24.700,- Kč, platbu je možné rozdělit do splátek (včetně zohlednění valorizace).

TERMÍNY PSYCHOSOCIÁLNÍHO VÝCVIKU (navazující část):
1) 19. – 21.9.2025
2) 21. – 23.11.2025
další termíny budou doplněny

Zakončení navazující části v délce 250 hodin – vystavení certifikátu.
Cena výcviku: 250 hodin koncipováno do 10 setkání během 2 let, cena bude upřesněna.

TERMÍNY PSYCHOSOCIÁLNÍHO VÝCVIKU (zbývající část):
Termíny na zbývající část (50 hodin) budou upřesněny v průběhu konání.