Termín přihlášení do 30.6.2023.

Termín vstupního pohovoru  bude individuálně upřesněn  vč. místa a času konání.

Po absolvování vstupního pohovoru budou uchazeči písemně informováni o přijetí/nepřijetí do výcviku prostřednictvím mailové adresy.

Zahájení výcviku – říjen 2023, ukončení – červen 2025.

Celková hodinová dotace psychosociálního výcviku činí 550 hodin (rozděleno do 3 částí).

TERMÍNY PSYCHOSOCIÁLNÍHO VÝCVIKU (základní část):
1) 20. – 22.10.2023
2) 24. – 26.11.2023
3) 19. – 21.01.2024
4) 22. – 24.03.2024
5) 24. – 26.05.2024
6) 20. – 22.09.2024
7) 22. – 24.11.2024
8) 24. – 26.01.2025
9) 21. – 23.03.2025
10) 23. – 25.05.2025 (ukončení, 250 hodin)

Zakončení  výcviku v délce 250 hodin – vystavení certifikátu.
Cena výcviku: 250h koncipováno do 10 setkání během 2 let. Platba za 1 rok = 24.700,- Kč.
Platbu je možné rozdělit do splátek (včetně zohlednění valorizace).

TERMÍNY PSYCHOSOCIÁLNÍHO VÝCVIKU (navazující část):
1) 19. – 21.09.2025
2) 21. – 23.11.2025
3) 23. – 25.01.2026
4) 27. – 29.03.2026
5) 22. – 24.05.2026
6) 25. – 27.09.2026
7) 27. – 29.11.2026
8) 22. – 24.01.2027
9) 12. – 14.03.2027
10) 14. – 16.05.2027
11) 17. – 19.09.2027
12) 26. – 28.11.2027

TERMÍNY PSYCHOSOCIÁLNÍHO VÝCVIKU (zbývající část):
1) 28. – 30.01.2028
2) 17. – 19.03.2028
3) 26. – 28.05.2028