Psychosociální výcvik pro pomáhající profese a osobnostní rozvoj

Přijetí do výcviku

Podmínky pro přijetí uchazečů:

 1. Věk při nástupu do výcviku nejméně 23 let
 2. Alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a vyšší, optimálně práce v pomáhající profesi.
 3. Nepřítomnost zdravotních potíží a osobnostních rysů, které by znemožňovaly zdárně absolvovat podmínky psychosociálního výcviku.
 4. CV zaslané na mailovou adresu společnosti, přihláška do výcviku na info@ivpp.cz do 30.6.2023.

Otevření nového výcviku v říjnu 2023, termíny víkendových setkání 20.-22.10., 24.11.-26.11.2023, další budou uvedeny  na www.ivpp.cz během prosince 2022.

K přihlášení je třeba poslat:

 1. přihlášku (ke stažení ZDE)
 2. neformální životopis v rozsahu 2-3 stran. Neformální životopis je výhradním majetkem uchazečů a s jejich souhlasem do nich mohou nahlížet výcvikoví lektoři.

Termín přihlášení do 30.6.2023.

Termín vstupního pohovoru  bude individuálně upřesněn  vč. místa a času konání.

Po absolvování vstupního pohovoru budou uchazeči písemně informováni o přijetí/nepřijetí do výcviku prostřednictvím mailové adresy.

Zahájení výcviku – říjen 2023, ukončení – červen 2025.

Termíny psychosociálního výcviku
1) 20. – 22. 10. 2023
2) 24. – 26. 11. 2023
3) 19. – 21. 1. 2024
4) 22. – 24. 3. 2024
5) 24. – 26. 5. 2024
6) 20. – 22. 9. 2024
7) 22. – 24. 11. 2024
8) leden 2025 (bude upřesněno)
9) březen 2025 (bude upřesněno)
10) květen 2025 (bude upřesněno)
(ukončení, 250 hodin – červen 2025)

Obsah výcviku, akreditovaného MPSV a MŠMT

Psychosociální výcvik obsahuje tři součásti: sebezkušenostní část, teorii a supervizi. K dosažení výstupního certifikátu (osvědčení) je nutné absolvovat všechny součásti.

A. Skupinovou zkušenost

Komunitní a skupinové zkušenosti ve formě intenzivních setkání, během jednoho roku proběhne obvykle 125 hodin výcviku rozložených do 5 několikadenních bloků.

Začátek pátek ve 13 hodin, sobota celý den a ukončení v neděli nejpozději ve 14 hodin.

Sebezkušenostní část má za úkol:

  1. sebepoznání, náhled a vhled do struktury osobního i rodinného vývoje, jeho potencí i patologie
  2. zrání a osobní růst
  3. posílení vlastního „já“
  4. hledání kapacit ke zvýšení sociální inteligence
  5. zlepšení komunikačních dovedností
  6. posilování odolnosti v sociální zátěži
  7. konfrontace s vlastními symptomy a poruchami
  8. náhled do psychosomatických souvislostí

Skupinová zkušenost probíhá v malých skupinkách. Setkání jsou intimní a pro ostatní členy komunity uzavřená. Obsahují především postupné setkávání se sebou samým a s druhými lidmi.

B. Vzdělávání a supervizní práci v rámci skupiny

Teoretická část obsahuje speciální část – vzdělávání v psychosociálním přístupu v komunitním prostředí, dále supervizní práci v rámci skupiny.

Výcvik je zaměřen na dynamiku komunity a skupinových dějů jak aktuální povahy, tak souvislostí s dětstvím, dospíváním či významnými událostmi života. Pracuje se s jevy, které se nazývají nevědomí, obrany, přenos a protipřenos. Součástí dějů jsou psychosomatické jevy, sny, krize, psychotraumata, ale také významné události pozitivní a nadějné.

Komunitní zkušenost

Výcvik probíhá ve společenství  skupin a komunity. Skupiny se setkávají během společných činností v průběhu zejména přednášek- teoretické části a při úvodní a závěrečné části jednotlivých setkání ve výcviku. Organizovanou částí  komunitních setkání jsou ranní komunitní sezení a večerní kluby na plný počet 550h. Ve skupině probíhají některé aktivity, které patří jak do oblasti zkušenosti tak vzdělávání. Smyslem  je pěstování a reflexe života v komplexu existence člověka.

Zakončení  výcviku v délce 250 hodin – vystavení certifikátu. Návaznost na nadstavbové výcviky v celkovém možném počtu 550 hodin (certifikované MPSV).

Cena výcviku: 250h koncipování do 10-ti setkání během 2 let, platba rozdělena na dvě části po 24.700,- Kč. Dohodou možno i ve splátkách.

Lektorský tým:

PhDr. Helena Kalábová, Ph.D, Mgr. Květa Sluková, Ph.D., Mgr. Michaela Černá, MBA

PhDr. Petr Vácha, MBA.,  Petr Hampacher, DiS., Martin Vojvoda

Možnost ubytování
Najdete v záložce KONTAKTY.