Porucha chování u dětí a možné psychiatrické diagnózy u dětí a adolescentů

ROZSAH: 12 hodin (2 x 6 hodin)
CENA: na základě poptávky
AKREDITACE: MSMT-11607/2020-3-266
DATUM ZAHÁJENÍ: připravujeme

Program je koncipován s cílem objasnění problematiky poruchy chování u dětí a možných psychiatrických poruch u dětí a adolescentů ve smyslu specifické poruchy chování s počátkem v dětském věku.