Šikana na ZŠ a SŠ – diagnostika, intervence, prevence

ROZSAH 12 hodin (2 x 6 hodin)
CENA dle dohody
AKREDITACE MSMT-11607/2020-3-266
DATUM ZAHÁJENÍ na zakázku

Vzdělávací akce reaguje na složitou situaci na školách primárního i sekundárního vzdělávání v kontextu sociálně patologického jevu šikany. Šikana prezentuje jednu z velmi obtížných situací, které svojí vážností ohrožení všech aktérů tohoto složitého, velmi nebezpečného dění,  zaujímá přední místo v náročnosti odhalení, intervence a prevence primární, sekundární i terciární na všech úrovních vzdělávacího procesu.