Pedagogicko-socializační proces = výchova k lidství

ROZSAH 20 hodin (2 x 8 hodin + 1 x 4 hodiny)
CENA dle dohody
AKREDITACE MSMT-34402/2019-5-1034
DATUM ZAHÁJENÍ na zakázku

Program je koncipován cíleně se zaměřením na komplexní teoreticko- praktický přístup v práci s vychovávanými, posílení dovedností a procesu vlastní profesní sebereflexe. Pozornost je věnována zejména změnám struktury hodnotového systému rodiny, dále sociální problémovosti a otázkám postmoderní existence člověka.