Sebepoškozování jako specifická forma neverbální komunikace

ROZSAH: 50 hodin (4 x 8 hodin + 3 x 6 hodin)
CENA: na základě poptávky
AKREDITACE: MSMT-34402/2019-5-1034
DATUM ZAHÁJENÍ: připravujeme

Výukový program je koncipován s cílem objasnění problematiky sebepoškozování v různých podobách u dětí, adolescentů a dospělých  jako specifické formy neverbální komunikace.