Termín přihlášení do 31.8.2021.

Termín vstupního pohovoru  bude individuálně upřesněn  vč. místa a času konání.

Po absolvování vstupního pohovoru budou uchazeči písemně informováni o přijetí/nepřijetí do výcviku prostřednictvím mailové adresy.

Zahájení výcviku – říjen 2021, ukončení – červen 2023.

Celková hodinová dotace psychosociálního výcviku činí 550 hodin (rozděleno do 3 částí).

TERMÍNY PSYCHOSOCIÁLNÍHO VÝCVIKU (základní část):

1) 15. – 17. 10. 2021
2) 3. – 5. 12. 2021
3) 4. – 6. 2. 2022
4) 1. – 3. 4. 2022
5) 10. – 12. 6. 2022
6) 23. – 25. 9. 2022
7) 4. – 6. 11. 2022
8) 13. – 15. 1. 2023
9) 17. – 19. 3. 2023
10) 19. – 21. 5. 2023 (ukončení, 250 hodin)

Zakončení  výcviku v délce 250 hodin – vystavení certifikátu.
Cena výcviku: 250h koncipováno do 10 setkání během 2 let, platba za 1 rok 18 600,-, celkem 37 200,-Kč, platbu je možné rozdělit do splátek (včetně zohlednění valorizace).

TERMÍNY PSYCHOSOCIÁLNÍHO VÝCVIKU (navazující část):
1) 15. – 17.9.2023
2) 3. – 5.11.2023
3) 16. – 18.2.2024
4) 12. – 14.4.2024
5) 14. – 16.6.2024
6) 18. – 20.10.2024
7) 6. – 8.12.2024
8) 21. – 23.2.2025
9) 11. – 13.4.2025
10) 13. – 15.6.2025

Zakončení navazující části v délce 250 hodin – vystavení certifikátu.
Cena výcviku: 250 hodin koncipováno do 10 setkání během 2 let, cena bude upřesněna.

TERMÍNY PSYCHOSOCIÁLNÍHO VÝCVIKU (zbývající část):
1) 17. – 19.10.2025
2) 5. – 7.12.2025

Zakončení zbývající části v délce 50 hodin = vystavení certifikátu za absolvování kompletního výcviku.