Psychosociální výcvik v integrativních technikách cílený na podporu výkonu pracovníka v sociálních službách

Akreditace MPSV: A2021/0369-PC/PP/VP

Přijetí do výcviku

Podmínky pro přijetí uchazečů:

 1. Věk při nástupu do výcviku nejméně 25 let
 2. Alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a optimálně práce v pomáhající profesi.
 3. Nepřítomnost zdravotních potíží a osobnostních rysů, které by znemožňovaly zdárně absolvovat podmínky psychosociálního výcviku.
 4. Neformální životopis vč. motivace k přihlášení do výcviku, CV

K přihlášení je třeba poslat:

 1. přihlášku (ke stažení ZDE)
 2. neformální životopis v rozsahu 2-3 stran. Neformální životopis je výhradním majetkem uchazečů a s jejich souhlasem do nich mohou nahlížet výcvikoví lektoři.

Termíny výcviku najdete po kliknutí na příslušný běh.

PSV 1. BĚH PSV 2. BĚH

Obsah výcviku akreditovaného MPSV a MŠMT:

SEBEZKUŠENOSTNÍ (ZÁKLADNÍ) ČÁST 250 hodin
NAVAZUJÍCÍ ČÁST 250 hodin
ZBÝVAJÍCÍ ČÁST 50 hodin

K dosažení výstupního certifikátu (osvědčení) je nutné absolvovat všechny části.

Skupinovou zkušenost

Komunitní a skupinové zkušenosti ve formě intenzivních setkání, během jednoho roku proběhne obvykle 125 hodin výcviku rozložených do 5 několikadenních bloků.

Začátek pátek ve 12 hodin, sobota celý den a ukončení v neděli ve 14 hodin.

Celkový počet hodin na jeden blok setkání: pátek (7 hod), sobota (12 hod) a neděle (6 hod) = 25 hodin.

Každé setkání v rámci v rámci psychosociálního výcviku (během základní části) obsahuje:

A. Sebezkušenostní část:

  1. sebepoznání, náhled a vhled do struktury osobního i rodinného vývoje, jeho potencí i patologie
  2. zrání a osobní růst
  3. posílení vlastního „já“
  4. hledání kapacit ke zvýšení sociální inteligence
  5. zlepšení komunikačních dovedností
  6. posilování odolnosti v sociální zátěži
  7. konfrontace s vlastními symptomy a poruchami
  8. náhled do psychosomatických souvislostí

Skupinová zkušenost probíhá v malých skupinkách. Setkání jsou intimní a pro ostatní členy komunity uzavřená. Obsahují především postupné setkávání se sebou samým a s druhými lidmi.

B. Vzdělávání a supervizní práci v rámci skupiny

Teoretická část obsahuje speciální část – vzdělávání v psychosociálním přístupu, dále supervizní techniky – individuální nebo skupinová forma, Balintonská skupina.

Výcvik je zaměřen na dynamiku komunity a skupinových dějů jak aktuální povahy, tak souvislostí s dětstvím, dospíváním či významnými událostmi života. Pracuje se s jevy, které se nazývají nevědomí, obrany, přenos a protipřenos. Součástí dějů jsou psychosomatické jevy, sny, krize, psychotraumata, ale také významné události pozitivní a nadějné.

Komunitní zkušenost

Výcvik probíhá ve společenství výcvikových skupin. Skupiny se setkávají během společných činností v průběhu zejména přednášek a teoretické části výcviku. Organizovanou částí oddělených skupinových setkání jsou ranní komunitní sezení a večerní kluby. Ve skupině probíhají některé aktivity, které patří jak do oblasti zkušenosti, tak vzdělávání. Smyslem je pěstování a reflexe života v komplexu existence člověka, cílící do nároku v pomáhajících profesích.

Po úspěšném absolvování uvedených částí je výcvik zakončen a účastníkovi je vystaven certifikát.

LEKTORSKÝ TÝM:
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D
Mgr. Květa Sluková, Ph.D
PhDr. Petr Vácha, MBA.
Mgr. Michaela Černá, MBA
Martin Vojvoda
Petr Hampacher, DiS.
Mgr. Pavel Hanzal

MÍSTO KONÁNÍ A MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ:
Najdete na stránce Kontakty.