Nabízíme Vám následující akreditované kurzy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT):
Akreditaci vzdělávací instituce najdete ZDE.

Cena kurzů je závislá na počtu účastníků a místu konání. Bude sdělena na základě Vaší poptávky na níže uvedených kontaktech.
Akreditované kurzy MPSV Vám nabízíme také ve spolupráci se společností
SOMEPO s.r.o.

NÁZEV KURZU PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Porucha chování u dětí a možné psychiatrické diagnózy u dětí a adolescentů PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
Šikana na ZŠ a SŠ – diagnostika, intervence, prevence
Únava a příznaky syndromu vyhoření u pedagogů a výchovných pracovníků
Pedagogicko-socializační proces = výchova k lidství
Sebepoškozování jako specifická forma neverbální komunikace
Psychosociální situace v praktickém užití v pedagogickém a komplexně výchovném prostředí

K získání informací o ceně kurzu a možnostech přihlášení nás, prosíme, kontaktujte.

KONTAKTY NA PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
tel. +420 607 567 150
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
tel. +420 603 540 525