Nabízíme Vám následující akreditované kurzy Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Akreditace je k Vašemu nahlédnutí ZDE. Akreditované kurzy MPSV Vám nabízíme také ve spolupráci se společností SOMEPO s.r.o.

NÁZEV KURZU AKREDITACE ROZSAH HODIN PŘEDNÁŠEJÍCÍ INFO A PŘIHLÁŠKA ZAHÁJENÍ
Poruchy osobnosti, psychiatrické diagnózy dětí a dospělých A2021/1090-SP/PC/VP 12 hodin PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
ZDE připravujeme
Rodina v nároku separačně-vývojových změn a možnosti účinné prevence A2021/1091-SP/PC 8 hodin PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
ZDE připravujeme
Motivační rozhovory v komplexu užití v sociální práci A2021/1089-SP/PC/VP 12 hodin PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
ZDE připravujeme
Problematika závislosti jako poškozující fenomén v životě člověka a možnosti sociální práce A2020/0214-SP/PC/PP/VP 12 hodin PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
ZDE připravujeme
Sebepoškozování u dětí a mládeže jako specifická neverbální komunikace A2019/0339-SP/PC/PP/VP 6 hodin PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
ZDE připravujeme
Sociálně patologické jevy na pozadí současné rodiny A2018/0724-SP/PC/VP 12 hodin PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
ZDE připravujeme
Fenomén únavy v širších souvislostech pomáhajících profesí A2018/0709-SP/PC/VP 6 hodin PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
ZDE viz. info
Transakční analýza v užití intervenčních technik v sociální práci A2022/0348-SP/PC 8 hodin PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
ZDE připravujeme
Specifika vězeňského prostředí, negativní jevy ve vězení A2022/0352-SP/PC/VP 8 hodin PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
ZDE viz. info
Poradenství a intervenční možnosti v práci s rodinou sociálního pracovníka A2022/0592-SP/PC/VP 120 hodin PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
ZDE 10.2.2023

 

KONTAKTY NA PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
tel. +420 607 567 150
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
tel. +420 603 540 525