Nabízíme Vám následující akreditované kurzy Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV):
Akreditované kurzy MPSV Vám nabízíme také ve spolupráci se společností SOMEPO s.r.o.

NÁZEV KURZU PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Efektivní a účinná sociální práce v kontextu komunikačních dovedností PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
Psychosociální výcvik v integrativních technikách cílený na podporu výkonu pracovníka v sociálních službách
Motivační rozhovory v komplexu užití v sociální práci
Poruchy osobnosti, psychiatrické diagnózy dětí a dospělých – možnost rozpoznání a komunikace, úvod do problematiky
Rodina v nároku separačně-vývojových změn a možnosti účinné intervence
Transakční analýza v užití intervenčních technik v sociální práci
Traumatizace dítěte konfliktem v rodině a možnosti sociální intervence
Sociálně patologické jevy na pozadí současné rodiny
Fenomén únavy v širších souvislostech pomáhajících profesí
Specifika vězeňského prostředí, negativní jevy ve vězení
Poradenství a intervenční možnosti v práci s rodinou
Práce s motivací klienta
Vliv stresu na organizmus, maladaptační mechanizmy a možná prevence
Sociální poradenství – osobnost a role sociálního pracovníka
Psychosociální intervence a poradenství v krizových situacích rodinného systému
Stres, syndrom vyhoření a prevence pomocí psychohygienických technik v sociální práci
Specifika poradenství, práce s rodinným systémem v oblasti sociálně patologických jevů
Problematika závislostí jako poškozující fenomén v životě člověka a možnosti sociální práce

Ke všem kurzům se můžete přihlásit ZDE nebo na jednotlivých stránkách kurzů (po rozkliknutí).

KONTAKTY NA PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
tel. +420 607 567 150
Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.
tel. +420 603 540 525